Giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá tham khảo chi phí thi công làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu của Thuận Phát

Giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】

Giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu

Mức giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá trần giật cấp cổ điển thường Dao động từ 110.000 ₫/m² – 140.000 ₫/m²
2 Báo giá trần giật cấp cổ điển Vĩnh Tường Dao động từ 120.000 ₫/m² – 150.000 ₫/m²
3 Báo giá trần thạch cao cổ điển thường Dao động từ 115.000 ₫/m² – 145.000 ₫/m²
4 Báo giá trần m29 cổ điển vĩnh tường Dao động từ 125.000 ₫/m² – 155.000 ₫/m²
5 Báo giá trần Tika cổ điển vĩnh tường Dao động từ 135.000 ₫/m² – 165.000 ₫/m²
6 Báo giá trần anpha cổ điển Dao động từ 145.000 ₫/m² – 175.000 ₫/m²
7 Báo giá trần basi xương cá cổ điển Dao động từ 180.000 ₫/m² – 210.000 ₫/m²
8 Báo giá trần omega cổ điển Dao động từ 250.000 ₫/m² – 280.000 ₫/m²
9 Báo giá trần 3d cổ điển Dao động từ 370.000 ₫/m² – 400.000 ₫/m²

Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu

Mức giá phào chỉ thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá chỉ thạch cao cổ điển rộng 30-40 Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài
2 Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 70-90 Dao động từ 100.000 ₫/m dài – 120.000 ₫/m dài
3 Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 100-120 Dao động từ 120.000 ₫/m dài – 140.000 ₫/m dài
4 Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 300 Dao động từ 630.000 ₫/m dài – 680.000 ₫/m dài
5 Báo giá mâm hoa thạch cao cổ điển D700-800 Dao động từ 850.000 ₫/m cái – 950.000 ₫/cái
6 Báo giá mâm hoa thạch cao cổ điển D900-1000 Dao động từ 1.100.000 ₫/m cái – 1.200.000 ₫/cái

Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhựa PU tại Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ tân cổ điển loại PU tại Tp. Vũng Tàu

Mức giá phào chỉ tân cổ điển PU tại Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá chỉ PU cổ điển rộng 30-40 Dao động từ 80.000 ₫/m dài – 100.000 ₫/m dài
2 Báo giá phào chỉ PU cổ điển rộng 80-100 Dao động từ 170.000 ₫/m dài – 190.000 ₫/m dài
3 Báo giá phào chỉ PU cổ điển rộng 120 Dao động từ 190.000 ₫/m dài – 210.000 ₫/m dài
4 Báo giá phào máng PU cổ điển rộng 250 – 300 Dao động từ 850.000 ₫/m dài – 950.000 ₫/m dài
5 Báo giá mâm PU cổ điển D700-800 Dao động từ 1.150.000 ₫/m cái – 1.300.000 ₫/cái
6 Báo giá mâm PU cổ điển D900-1000 Dao động từ 1.400.000 ₫/m cái – 1.500.000 ₫/cái

Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhũ vàng tại Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ thạch cao tân cổ điển nhũ vàng tại Tp. Vũng Tàu

Mức giá phào chỉ tân cổ điển nhũ vàng tại Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá chỉ tân cổ điển nhũ vàng bản 30-40 Dao động từ 40.000 ₫/m dài – 50.000 ₫/m dài
2 Báo giá phào tân cổ điển nhũ vàng 80-90 Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 80.000 ₫/m dài
3 Báo giá phào tân cổ điển nhũ vàng bản 100-120 Dao động từ 80.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài
4 Báo giá phào máng tân cổ điển nhũ vàng 250 – 300 Dao động từ 135.000 ₫/m dài – 145.000 ₫/m dài
5 Báo giá mâm hoa tân cổ điển nhũ vàng D700-800 Dao động từ 675.000 ₫/m cái – 725.000 ₫/cái
6 Báo giá mâm hoa tân cổ điển nhũ vàng D900-1000 Dao động từ 775.000 ₫/m cái – 820.000 ₫/cái

Bảng báo giá thi công phào chỉ cao tân cổ điển dát vàng tại Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ tân cổ điển dát vàng tại Tp. Vũng Tàu

Mức giá phào chỉ tân cổ điển dát vàng tại Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá chỉ tân cổ điển loại dát vàng bản 30-40 Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài
2 Báo giá phào tân cổ điển dát vàng vàng 80-90 Dao động từ 140.000 ₫/m dài – 160.000 ₫/m dài
3 Báo giá phào tân cổ điển dát vàng bản 100-120 Dao động từ 160.000 ₫/m dài – 180.000 ₫/m dài
4 Báo giá phào máng tân cổ điển dát vàng 250 – 300 Dao động từ 270.000 ₫/m dài – 290.000 ₫/m dài
5 Báo giá mâm hoa tân cổ điển dát vàng D700-800 Dao động từ 950.000 ₫/m cái – 1.150.000 ₫/cái
6 Báo giá mâm hoa tân cổ điển dát vàng D900-1000 Dao động từ 1.200.000 ₫/m cái – 1.400.000 ₫/cái

Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại địa bàn Tp. Vũng Tàu – Thuận Phát

Stt

Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại các phường của Tp. Vũng Tàu

Mức giá trần thạch cao tân cổ điển tại các phường của Tp. Vũng Tàu
1 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 1, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
2 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 2, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
3 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 3, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
4 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 4, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
5 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 5, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
6 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 7, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
7 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 8, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
8 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 9, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
9 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 10, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
10 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 11, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
11 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường 12, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
12 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
13 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Thắng Nhì, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%
14 Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Thắng Tam, Vũng Tàu Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10%

Ghi chú: Bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu trên chưa gồm VAT 10%. Giá thi công làm trần thạch cao tân cổ điển thực tế sẽ tùy vào loại trần, vật tư sử dụng và diện tích thi công. Để nhận được tư vấn báo giá chính xác nhất hãy gọi đến hotline ☎️ 0904.072.157 để được hỗ trợ miễn phí 100%.

Trần thạch cao tân cổ điển đẹp

Trần thạch cao tân cổ điển đẹp

Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá thi làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu

  • ☎️ Điện Thoại: 0904072157
  • Địa Chỉ: Chi nhánh tại Tp. Vũng Tàu
  • ? Mail: Thuanphatthachcao@gmail.com
  • ? Website: Tranvachthachcaohcm.com

Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Vũng Tàu

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả: Thạch Cao Thuận Phát
21/01/24

Hỗ Trợ Tư Vấn